Tietosuojaseloste ja evästeet

Päiväys 7.3.2024

Tämä on tietosuojalain mukainen tietosuojarekisteriseloste Ratsastuskoulu Poni-Haka (jatkossa Poni-Haka Oy)

Rekisterinpitäjä

Poni-Haka Oy
Vuorilehdontie 16
01200 VANTAA

Puhelin: 09-8766304
Y-tunnus 0362866-1

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Virpi Ranta
Toimitusjohtaja
virpi @ ponihaka.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Poni-Haka Oy ei kerää suoraan asiakastietoja vaan käyttää Hopoti.com kautta tulevia asiakastietoja. Katso lisää https://help.hopoti.com/fi/articles/4443915-tietosuojaseloste. Poni-Haka Oy käyttää rekisteriään asiakkaiden yhteydenottoihin, asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Evästeiden käyttö perustuu suostumukseesi.

Keräämme verkkoselaimen kautta tilasto- ja analytiikkatietoa anonyymisti sivustokäyttäytymisestäsi sekä käsittelemme osto- ja katseluhistoriatietojasi kehittäessämme markkinointia sekä palveluitamme. Käytämme sivustostatistiikkaa myös asiakasryhmittelyjä markkinointia ja myyntiä varten.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen tarkoituksien toteuttamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Tietoja voidaan kerätä myös manuaalisesti. Näitä voivat olla esimerkiksi asiakkaan yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse asiakaspalvelun, palvelujen tarjoamiseen, toimittamiseen, palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen.

Asiakkaan itse toimittamien tietojen lisäksi keräämme verkkosivustollamme tietoa myös evästein sivustojemme ja palveluidemme käytön analysointiin, kehittämiseen sekä markkinointia varten.

Kerättäviä henkilötietoja voivat olla mm. nimi, sähköposti, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja IP-osoite.

Tietojen luovuttaminen

Poni-Haka Oy ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille.

Asiakastietoja sulautetaan myös Hopoti.com lain sallimissa rajoissa siltä osin kuin se on tietojen osalta rekisterinpitäjä osana myyntiä https://help.hopoti.com/fi/articles/4443915-tietosuojaseloste.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Me emme luovuta asiakastietoja markkinointitarkoituksiin muille tahoille ilman asiakkaan suostumusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään ja talletetaan tietoja henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa Hopoti.com alustalla, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Käytämme sähköisiä analytiikan palveluja Google Analytics ja Tag Manager, mitkä keräävät anonyymi tietoa sivuilla vierailuista ilman henkilökohtaisia tietoja.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä ja seurantatietoja. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet tallennetaan, kun verkkosivu ladataan selaimeesi. Näiden tarkoituksena on auttaa verkkosivuja toimimaan oikein, tekemään sen käytöstä turvallisen ja parantaa asiakkaiden käyttökokemusta. Lisäksi ne antavat internet-sivujen ylläpitäjälle mahdollisuuden tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen sen kävijöistä.

Evästetietojen avulla sivuston käyttäjämääriä voidaan seurata Ratsastuskoulu Poni-Haka Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää palvelua entistä paremmin.

Lisäksi Ratsastuskoulu Poni-Haka Oy:n yhteistyökumppanit saavat käyttää evästetietoja mainonnan kohdentamiseksi. Kävijätietoja ei mitenkään yksilöidä eikä tietoa yhdistellä muiden tietojen perusteella. Sivuilla vierailun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa palveluissa: Google Ads, Facebook ja Instagram.

Kolmannen osapuolen evästeet verkkosivuillamme ovat pääosin käytössä verkkosivun suorituskyvyn mittaamiseen, verkkosivun erilaisten käyttötapojen ymmärtämiseen, palveluiden turvallisuuden varmistamiseen sekä personoitujen mainosten näyttämiseen. 

Kävijän on mahdollista estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.

Kävijä hyväksyy, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluiden toiminnallisuuteen. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa, muuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.